Produkcja specjalistycznych elementów prefabrykowanych dla spółek gazowych:

  • - zespoły zaporowo-upustowe,
  • - oferujemy nietypowe,
  • - specjalistyczne roboty budowlane.