Bloczki betonowe wytwarzane są z betonu zwykłego
kl. 15 MPa i 20 MPa, jako kruszywa używa się piasku frakcji 0-4 – żwiru 2-8 mm.
Zastosowanie bloczków betonowych: ławy fundamentowe, ściany piwnic podmurówki.

Wymiary:
1. 38x24x12 cm - zużycie 20 szt/m22. 38x24x14 cm - zużycie 18 szt/m2